دوشنبه 17 اسفند 1394

فرصت سوزی تاریخی اصلاح طلبان همدان

   نوشته شده توسط: حسین زندی    نوع مطلب :مطالب در خبر گزاری ها ،

 فرصت سوزی تاریخی اصلاح طلبان همدان

حسین زندی*
به گزارش همدان پرس؛ دهمین دوره انتخابات مجلس اگرچه در تهران و برخی شهرهای دیگر کام شهروندان اصلاح طلب را شیرین کرد اما در همدان به شکست بزرگی تبدیل شد که خود اصلاح طلبان آن را رقم زدند.

شرایط سیاسی 8ساله ی پیش از روحانی باعث فرو پاشی تشکل های سیاسی اصلاح طلب شده بود و هنوز به ویژه در همدان این تشکل ها نتوانسته اند خود را بازسازی کنند. تنها افراد، تشکل ها، محافل و احزاب کوچکی وجود دارد که هنوز خود و تفکر سیاسی خود را متعلق به طیف و جریان اصلاح طلبی می دانند.

کنشگری سیاسی در همه کشورها به ویژه جوامع توسعه یافته ابزار و عناصر مشخصی دارد که سرمایه اجتماعی، تشکیلات، برنامه و رسانه ازجمله اولین و ضروری ترین این عناصر است. گاهی در نبود  برخی از این عناصر رسانه ها و تبلیغات  کمک می کند یک فرد کمتر شناخته شده به یک چهره تاثیرگذار مبدل شود، به کرسی پارلمان تکیه زند و یا در نبود تشکل و حزب رهبران اجتماعی و سیاسی به عنوان یک نماد و شخصیتی تاثیرگذار می توانند نقش قابل قبولی داشته باشند.

عملکرد اصلاح طلبان در انتخابات گذشته این گمان را به یقین نزدیکتر می کند که گویی فعالان این جریان سیاسی اعتقادی به داشتن تشکیلات، برنامه و رسانه ندارند و این طیف فعالیت سیاسی را بیشتر در دوره زمانی انتخابات خلاصه کرده اند و پس از انتخابات مهمترین فعالیت آنان در اختلافات درون جناحی خلاصه می شود.

همزمان با دهمین دوره انتخابات مجلس درهمدان کسی که خود و بسیاری از مردم او را نماد اصلاح طلبی می دانند به عنوان یک سرمایه اجتماعی نتوانست از ظرفیت خود استفاده کند و ظرفیت بالقوه خود را به بالفعل تبدیل کند. بسیاری از مردم انتظار داشتند این چهره سیاسی شهر علاوه بر حل اختلاف دو طرف دعوا، نقش بهتری در انتخابات داشته باشد.

به نظر می رسد یکی از آفت های برخی بزرگان اصلاح طلب که از چنین ظرفیتی برخوردارند و بنا بر ضرورت های تاریخی تبدیل به نماد های اصلاح طلبی شده اند فاصله گرفتن از مردم درطول 8 سال حاکمیت اصولگرایان و حضور نیافتن در بین مردم است چرا که آنان نتوانسته اند رابطه پیشین را با بدنه اصلاح طلبی ترمیم کنند تا نسل جدید را نیز با تفکر خود همراه کنند.

در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاح طلبان شهر همدان به دو گروه تقسیم شدند و دو فهرست دونفره ارائه کردند با این حرکت نشان دادند قائل به کار گروهی و تشکیلاتی نیستند. 

این دوپاره شدن سرخوردگی شدیدی در بدنه اصلاح طلبی استان، به ویژه شهر همدان ایجاد کرد اما با این حال تعداد زیادی از شهروندان تلاش کردند از این دو فهرست و یا حتی از افراد دیگری از اصوالگراهای میانه رو دو نفر را انتخاب کنند که شانس و اقبال بیشتری دارند و به آنها رای دادند پرسش اینان به ویژه نسل جوانتراین بود که اولا چرا از بزرگان اصلاح طلب در کشور پیروی نشده دیگر این که وقتی اصلاح طلبان شهرزبان یک دیگر را متوجه نمی شوند و سخن هم را نمی پذیرند چه دلیلی دارد مردم سخن آنان را بپذیرند و ازآنان پیروی کنند؟

عده ای از رای دهندگان براین باوربودند که درفهرست شورای راهبردی فرد اصلاح طلب اقبال کمتری دارد و نامزد میانه رو نیز اصلاح طلب نیست همچنین در فهرست دوم اصلاح طلبان نیز هیچ یک از دو نامزد رای در خور توجهی نخواهند داشت. با توجه به رد صلاحیت ها، دربین نامزدها فردی نیست که بتواند هم عنوان اصلاح طلبی را با خود داشته باشد و هم از اقبال عمومی برخوردار باشد در عین حال اگر اصلاح طلبان با یک لیست وارد عرصه انتخابات می شدند و به جای اختلاف داخلی و رقابت با خود، با جناح مقابل رقابت می کردند، احتمال پیروزی با تلاش بیشتر و استفاده از تمام ظرفیت ها ممکن می نمود.

مورد اصلی در معادلات سیاسی و اجتماعی و هرمعادله ای این است که فرد در مقابل آنچه پرداخت می کند و ارائه می کند چه چیزی دریافت می کند. با این دیدگاه و رویکرد کسانی که معتقد به رای اصلاح طلبی و تاثیرگذار بودند، می دانستند درمقابل رائی که به صندوق خواهند انداخت، نماینده اصلاح طلب به دست نخواهند آورد و در بهترین صورت یک نماینده اصولگرای میانه رو خواهند داشت آنان معتقد بودند باید از بازگشت به دوره احمدی نژاد جلو گیری کرد اما رهبران اصلاح طلبی همدان گوش شنوایی برای حرف طرفداران خود نداشتند.

اصلاح طلبان به داشتن رسانه و استفاده از رسانه در معادلات سیاسی نیز معتقد نیستند روزهای پیش از انتخابات در حالی که جناح مقابل ازهمه ابزارهای رسانه ای و اطلاع رسانی استفاده می کرد اصلاح طلبان نه تنها هزینه ای برای تبلیغات حتی در چند نشریه مستقل وهم طیف خود درنظر نگرفتند بلکه نتوانستند محتوایی برای این نشریات تولید کنند. 

اصلاح طلبان رسانه را درتخلیه روانی خود در فضای مجازی و تلگرام خلاصه کردند، زمانی که جناح مقابل در حاشیه شهر فعالیت انتخاباتی می کرد و رای جمع می کرد بیشتر نیروهای اصلاح طلب در فضای مجازی مشغول خودزنی بودند و به هم جناحی ها ناسزا می گفتند و یکدیگر را متهم می کردند.

بیشتراحزاب اصلاح طلب همدان فاقد برنامه ی حزبی هستند اگر نهادی و جریانی برنامه کاری داشته باشد دچار روزمرگی و درگیری داخلی نمی شود. برنامه، تقسیم مسئولیت را به دنبال دارد و انسانی که مسئولیتی بردوش دارد وزنه عملکردی او بیشتر از سخن گفتن است. به طور مثال ارز این دوستان باید پرسید برای نیازهای اصلی جامعه شهری همدان مانند فقر، محیط زیست ونیازهای فرهنگی چه برنامه ای تاکنون ارائه کرده اند؟ و اگر برنامه ای ندارند چه انتظاری از شهروندان دارند؟  

اصلاح طلبان همدان به دلیل منش غیرتشکیلاتی و خودخواهی نتوانستند پیروز این انتخابات شوند و فرصتی طلائی را از دست دادند. 

اما امید است گذشته را چراغ راه آینده قرار دهند و از این اشتباه تجربه کسب کنند تا در سال ها و روزهای پیش رو منافع استان و کشور را بر منفعت فردی ترجیح ندهند و مفهوم اصلاح طلبی را بیش از این تقلیل ندهند.

آیا گذشته چراغ راه آینده است؟

حسین زندی*
روزنامه نگار


برچسب ها: اصلاح طلبان همدان ، یادداشت ، انتخابات مجلس در همدان ، دهمین دوره انتخابات مجلس ،

چرا برخی از شهروندان همدانی برای شرکت در انتخابات به بهار می روند؟

حسین زندی

شرکت کردن در انتخابات و شرکت نکردن یک کنش سیاسی است، به ویژه زمانی که این حضور یا عدم حضور آگاهانه باشد و هر شهروندی، هم حق شرکت کردن در انتخابات را دارد و هم شرکت نکردن را.

در دهمین  دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاح طلبان شهر همدان به دو گروه تقسیم شدند و این دوپاره شدن سرخوردگی شدیدی در بدنه اصلاح طلبی استان، به ویژه شهر همدان ایجاد کرد اما با این حال تعداد زیادی از شهروندان تلاش می کنند از این دو فهرست و یا حتی افراد دیگری از اصوالگراهای میانه رو دونفر را انتخاب کنند که شانس و اقبال بیشتری دارند، در صورتی که این اتفاق بیفتد نشان خواهد داد شهروندان از رهبران سیاسی پیشرو تر هستند. 

عده ای بر این باورند که در لیست شورای راهبردی فرد اصلاح طلب اقبال کمتری دارد و نامزد میانه رو نیز اصلاح طلب نیست و در لیست دوم اصلاح طلبان نیز هیچ یک از دو نامزد رای در خور توجهی نخواهند داشت. با توجه به رد صلاحیت ها، در بین نامزدها فردی نیست که بتواند هم عنوان اصلاح طلبی را با خود داشته باشد و هم از اقبال عمومی برخوردار باشد در عین حال اگر اصلاح طلبان با یک لیست وارد عرصه انتخابات می شدند و به جای اختلاف داخلی و رقابت با خود، با جناح مقابل رقابت می کردند، احتمال پیروزی با تلاش بیشتر و استفاده از تمام ظرفیت ها ممکن می نمود.

مورد اصلی در معادلات سیاسی و اجتماعی و هرمعادله ای این است که فرد در مقابل آنچه پرداخت می کند و ارائه می کند چه چیزی دریافت می کند.  با این دیدگاه و رویکرد کسانی که معتقد به رای اصلاح طلبی و تاثیر گذار هستند، در مقابل رائی که به صندوق خواهند انداخت  نماینده اصلاح طلب به دست نخواهند آورد و در بهترین صورت یک نماینده اصولگرای میانه رو خواهند داشت  اما اگر به حوزه بهار و کبودراهنگ بروند هم استان همدان یک نماینده اصلاح طلب خواهد داشت و هم از ورود یک فرد تندرو جلوگیری کرده اند.

در این بین برخی از دوستان تصمیم گرفته بودند برای شرکت در انتخابات به  تهران سفر کنند اما از آنجا که هم مسافت طولانی است و هم همه افراد نمی توانند به تهران بروند برخی از دوستان معتقدند باید به یک اصلاح طلب واقعی و به اصلاح طلبی که احتمال پیروزی آن بیشتر است رای داد. در نتیجه بیشتر کسانی که این دیدگاه را داشتند تصمیم گرفتند برای شرکت در انتخابات به حوزه بهار، لالجین، کبودراهنگ و صالح آباد بروند به خصوص کسانی که  شناسنامه آنان صادره از این مناطق است.

البته باید به دوستان اصلاح طلب یادآور شوم با حضور این دوستان در حوزه های بهار و کبودراهنگ شما چیزی را از دست نخواهید داد بلکه در صورت پیروزی نامزد مورد نظر از راهیابی یک نامزد تندرو جلو گیری خواهد شد چرا که بیشتر افرادی که این تصمینم را گرفته اند اگر درهمدان بمانند رای نخواهند داد و جزء رای دهندگان خاموش به شمار می روند.

اصلاح طلبان همدان به دلیل منش غیرتشکیلاتی و خودخواهی نتوانستند پیروز این انتخابات شوند و فرصتی طلائی را از دست دادند. اما امید است گذشته را چراغ راه آینده قرار دهند و از این اشتباه تجربه کسب کنند تا در سال های و روزهای پیش رو منافع استان و کشور را بر منفعت فردی ترجیح بدهند و مفهوم اصلاح طلبی را بیش از این تقلیل ندهند.


برچسب ها: انتخابات همدان ، اصلاح طلبان همدان ، انتخابات بهار و کبودراهنگ ، انتخابات ، مهندس علی یعقوبی ، عملکرد اصلاح طلبان همدان ،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic