همصدایی فعالان مدنی و مسئولان دولتی برای برداشتن نگاه امنیتی در حوزه سمن ها

  دو سوم سازمان های مردم نهاد غیر فعال هستند


http://www.chn.ir/NSite/FullStory/News/?Id=107946&Serv=3&SGr=22

حسین زندی - مراسم افتتاحیه مجمع عمومی سازمان های مردم نهاد استان همدان چهارشنبه 20 آذرماه در تالار فجراین شهربرگزارشد

در این مراسم که تعدادی از مدیران و مسئولان ارشد استان  در کنار نمایندگان برخی از نهادهای مدنی حضور داشتند ، انتظارها ،مطالبه ها و مشکلات تشکل های غیر دولتی مطرح وبررسی شد.

سید حسن قشمی نماینده سمن ها در استانداری اولین سخنرانی بود که به  معرفی و اهداف و برنامه های مجمع پرداخت.  قشمی گفت: در یک سال و اندی که مسائل سمن ها را پیگیری می کردیم با مشکلاتی روبرو بودیم و هرچه جلوتر می رفتیم مشکلات بیشتر می شد انسجامی بین سمن ها نبود برنامه و وحدت رویه ای به چشم نمی خورد.در حال حاضر با همکاری تعدادی از فعالان مدنی استان یک شورایی تشکیل داده ایم این دوستان 15 نفر هستند که 8 اتاق فکر در 8 حوزه تشکیل شده است که نمایندگان آنان در شورای مرکزی حضور دارند.دوستان با خرد جمعی به این نتیجه رسیدند که مجمع عمومی سازمانهای مردم نهادبا زیرمجموعه های مختلف شکل داده شود.

قشمی سپس به تشریح اهداف قابل پیگیری این مجمع پرداخت  و گفت: در این جا ما 7 هدف را پیگیری می کنیم 1- برجسته کردن  کارکرد سمن ها و تشکل ها ی 2- ایجاد خط مشی و سیاستگذاری و یک وحدت رویه در حوزه های اجتماعی ودر سازمان های مردم نهاد و حل مشکلات دو سویه بین نهادهای دولتی و غیر دولتی . 3- شبکه سازی برمبنای استاندارد جهانی .4- توانمند سازی  سازمان های مردم نهاد از 280 انجمن که برروی کاغذ در این استان وجود دارد حدود 100 انجمن فعال است و دو سوم سازمان های مردم نهاد غیر فعال هستند. 5-نظارت ، سازمانهای مردم نهاد هم می توانند نظارت درونی داشته باشند و به به عملکرد خود نظارت کنند و هم به عملکرددستگاه های دولتی نظارت کنند. نظارت دولت هم باید توام با نظارت امنیتی نباشد و تعریف شده باشد.6- تعامل ، تعامل درونی و تعامل بیرونی و دوسویه باید تعریف شود . 7- برطرف کردن تمامی موانع اداری و بروکراسی و موانع و اقدامات دخالت ها در امور سمن ها.

قشمی همچنین برنامه های مجمع که در 8 بخش تنظیم شده بود ارائه کرد و سپس گفت: در یک دهه گذشته سازمان های مردم نهاد روزهای خوبی را نداشتند ، یعنی فضا فضای آزادی نبوده ، در این جمع حتا کسانی هستند که قربانی فعالیت های مدنی شده اند ما انتظاری که  از جناب امینی درسطح ملی و از جناب الهی تبار در سطح استانی داریم این است که فضای امنیتی در حوزه سازمان های مردم نهاد نداشته باشیم و فعالان مدنی فقط و به صرف گرایش های سیاسی که دارند تخطئه نشوند وفضای سازمان های مردم نهاد را از بحث امنیتی به امنیت ببریم . سازمان های غیر دولتی امنیت می خواهند امنیت روانی، امنیت قلمی، امنیت بیانی ،ما امیدارهستیم و ازاین دولت هم انتظار داریم.چون در یک دهه گذشته  با انباشت مطالبات و تنوع مطالبات ،   روبرو شده ایم . این مطالبات باید مدیریت شود.

زهره رحیمی که به نمایندگی از فعالان مدنی در این مراسم سخن می گفت ، در بخشی از سخنان خود اشاره کرد:هرسال،ده ها میلیون نفر در سراسر کره زمین وقت و مهارتهای خودشان را بدون انتظاری مادی با دیگران به اشتراک میگذارند. عزیزانی که با رغبت شخصی و بطور داوطلبانه برای ترویج ارزشهای مدنی و کاستن از معضلات اجتماعی بیدریغ تلاش میکنند. بدون تردید در میان جمع پرمایه‌ی امروز هم،هستند کسانی که با امید و تعهد، برای تبدیل جهان به مکانی امن تر و زیباتر داوطلبانه قدم برمیدارند، پس من خاضعانه قدمشان را گرامی میدارم.

 رحیمی گفت:حیات مدرن و شبه مدرن ناگزیر شرایطی را در جوامع ایجاد نموده است .نخست اینکه زندگی شهروندی ابعاد پیچیده و گسترده‌ای پیدا کرده وزندگی در کلانشهرها و حتی روستاها مستلزم رعایت مجموعه ای از تشریفات و قانونمندی ها شده  و این گستردگی و تنوع افراد را مجبور به کسب دانش، مهارت ها و نگرشهای جدید می کند که دیگر بی مدد دیگر افراد و نهادها امکان پذیر نیست. از سوی دیگر باآغاز جنبشهای حقوق بشری و پررنگ شدن اهمیت و لزوم رعایت حقوق مدنی،افراد روز به روز به سمت مطالبه‌گری پیش رفته اند و خواهند رفت. بطوریکه ضرورت پیدا میکند دولت ها نیز برای اعمال نقش مدیریتی و نظارتی خودشان، توانی مضاعف و هزینه هایی هنگفت را صرف کنند. بطور مثال می بینیم که این روزها تدوین پیش نویس منشور حقوق شهروندی با وجود اینکه مصداقی از رفتار و کنش دموکراتیک، انسان محورانه و تعقل گرایانه محسوب میشود، ابعادی بسیار وسیع از واکنشهای اجتماعی را ایجاد میکند و موجی از مطالبات و نظرات مثبت و منفی را در جامعه بر می آنگیزاند که شاید تا دو دهه یا حتی یک دهه پیش چنین تصویری از جامعه مقرون به حقیقت نبود. پس پاسخگویی و تامین رضایت شهروندان برای دولت ها به یک چالش جدی بدل شده است.

 این فعال مدنی با تاکید بر اینکه یکی از همین مولفه‌ها که الزام جامعه مدرن توسعه گراست. شکل‌گیری و حضور فعال سازمانهای غیردولتی است گفت:

در هر جایی از کره خاکی دولت ها از ایجاد فرصتی برابر و متناسب برای تامین امکانات آموزشی، تسهیلات بهداشتی و خدمات فرهنگی برای یکایک افراد جامعه ناتوان هستند.  هرجا که دولتها در زیر هجوم صنعتی شدن مجبور به تن دادن به تخریب محیط زیست و از دست دادن منابع طبیعی کشورشان می شوند، آنجا که حکمرانان برای عقب نماندن از عصر فناوری و تکنولوژی به میراث و عناصر هویتی و فرهنگی ملتشان کم توجه می شوند این تشکلهای غیردولتی هستند که می توانند با حضوری بی تخفیف،پایداری و همه جانبه بودن توسعه را در این شرایط تضمین کنند

مهمترین بخش سخنرانی رحیمی اینجا بود که به  تغییر معنی این پدیده در ایران انتقاد کرد وغیر دولتی بودن سازمان های مردم نهاد تاکید کرد و گفت: NGOدر ترجمه لفظ به لفظ معادل عبارت سازمان غیردولتی است که این یعنی حتی در لفظ هم تلاش شده بر غیردولتی بودن این پدیده تاکید بشود، چرا که گلوگاه توفیق و اثربخشی درازمدت آن مرهون این ویژگی است. حال ما در ایران چندسالیست ادبیات این حوزه را با عبارت سازمانهای مردم نهاد پیش می بریم . تنها در شرایطی عبارت سازمان مردم نهاد در این گفتمان قابل پذیرش است که چیزی از بار غیردولتی بودن این مفهوم نکاهد.اگر ما این نام را به قصد کمرنگ کردن مولفه غیردولتی پیشنهاد کردیم گامی در جهت خلاف این جریان برداشته ایم.به دلایل عدیده ای آنچه امروز در فضای سازمانهای مردم نهاد می گذرد با تصویر واقعی و درست این پدیده فاصله‌های چشمگیر دارد. لذا ضرورت دارد تمام کسانی که در این عرصه تحت عنوان این جریان مایل به فعالیت هستند دست به بازنگری جدی برای تطابق معانی و مفاهیم بنیادی این نهاد با شکل فعلا موجودش بزنند

 

در ادامه این کنشگر اجتماعی به محدودیت های موجود در زمینه تشکل های غیر دو لتی اشاره کرد: برخی چارچوبهای قانونی محدودکننده وجود دارد که افراد باانگیزه را در دور و تسلسل فرساینده و ناکارآمد فرایندهای اداری به قدری خسته می کنند که در همان اوان کار از ادامه فعالیت انصراف میدهند.

گاه نگرش مسئولین و سیاستگزاران با رویکرد جامعه مدنی فاصله زیاد دارد.

تنها چشمداشت ما سمن ها از کرسی نشینان قدرت اینست که اجازه و فرصت فعالیت، معرفی و تحقق اهداف را به سازمانهای مردم نهاد بدهند.

 

در این برنامه معا ونت سیاسی امنیتی استانداری همدان  با اشاره به داوطلبانه و بدون چشمداشت بودن فعالیت های مدنی در عرصه های فرهنگی و اجتماعی گفت: نقش مردم را در فرایند فعالیت  های اجتماعی انکار ناشدنی است و امروز جوامعی پیشرفته هستند که توانسته باشند در همه زمینه ها به مردم بها بدهند. در حوزه های مختلف اگر مردم حرکت کردند آن کشورتوسعه پیدا خواهد کرد. الهی تبار در بخشی از سخنانش گفت : با منابع زیر زمینی ممکن است ظاهر کشوری آباد شود اما در درون توسعه پیدا نمی کند ، اگر کشوری روی منابع انسانی خود بایستد و منابع انسانی خود را ارج نهد و خوب تربیت و آموزش بدهد ودر مسائل دخیل کند قطعا بدانید در آن کشور مشکلات و حوادث پیروز نخواهد شد.معاون سیاسی استانداری ادامه داد:ما باید از سمن ها به عنوان یک فرصت استفاده کنیم نه به عنوان تهدید. من متاسفم که گاهی موارد از سازمان های غیر دولتی به عنوان تهدید نام برده شده ، این ها دل در گرو این خاک دارند ، دل در گرو اعتقاداتشان دارند ، دوست دارند سرزمینشان آباد شود و سربلند باشد، اینها هم عشق وطن دارند هم درد دین دارند .ما باید این ها را فعال کنیم و درک کنیم ، اینها را رقیب خود نبینیم.

الهی تبار با اشاره به اصل 44 از خصوصی سازی در عرصه فرهنگ ،تغییر نگرش در همه را لازمه توسعه دانست و گفت نهادسازی و تکیه به مردم از سیاست های دولت است بایدمردم حضوردر نهادهای مدنی را یک افتخار ببینند.

آخرین سخنران دکتر امینی مشاور وزیر کشور و مدیر کل سازمانهای مردم نهاد وزارت کشور بود که پس ازمطرح شدن پرسش های عده ای از حاضران در نشست  به تشریح سیاست های کلی دولت ، مراحل ،و راهکارهای حل مشکلات فعلی پرداخت.

مشاور وزیر کشور به جایگاه سازمانهای مردم نهاد و ایجاد بسترهایی برای ارتقاء کمی و کیفی سازمان های مردم نهاد اشاره کرد و گفت: خدمت به جامعه منظور از شکل گیری سازمان های غیر دولتی است و از مولفه های بارزسازمان ها غیر انتفاعی ، غیر سیاسی و دولتی بودن آنهاست .دکتر امینی تاکید کرد که بخشی نگری در دستگاه های اجرایی  ونگاه امنیتی باید برطرف شود سپس به تبیین راهکارهای توسعه همکاری دستگاه های اجرایی با سازمان های غیر دولتی و مردم نهاد پرداخت .

یک روز پیش از این برنامه در یک دیدار غیر رسمی تعدادی از فعالان مدنی و مستقل همدان ،نظرات و مطالبات خود را در حضور دکتر امینی مطرح کردند و در پاسخ دکتر امینی به بیان سیاست هاو رویکرد دولت پرداخت که با استقبال آنان مواجه شد.  داود امینی درباره تسهیل روند دریافت مجوز برای تأسیس سازمان‌های مردم‌نهاد توضیح داد: متأسفانه این روند در شهرستان‌ها طولانی است و ما تلاش‌ها و تدابیری در نظر داریم که در دولت تدبیر و امید این روند در آینده آسان‌تر شود و افراد بیشتری از این مسأله استقبال کنند.

وی افزود: در سال‌های گذشته بیشتر سازمان‌ها در زمینه مسائل خیریه و اعتیاد بودند که به انتخاب خود مردم بوده و خود مردم داوطلب تأسیس این موسسات بوده‌اند. ما هم تلاش خواهیم کرد مردم در زمینه‌های تخصصی که کمبود داریم تشویق و ترغیب به تأسیس این سازمان‌ها شوند. ما در تمامی استان‌ها آمادگی ثبت این سازمان‌ها در زمینه‌هایی از قبیل گردشگری و میراث فرهنگی را داریم.

امینی درباره اینده سازمان‌های مردم‌نهاد اظهار امیدواری کرد و ادامه داد: آینده سازمان‌های مردم‌نهاد در دولت تدبیر و امید را بسیار روشن و رو به جلو می‌بینم و تدابیر خاصی برای گسترش آن‌ها داریم

 


برچسب ها: نهادهای مدنی ، سمن ها ، تشکل های غیر دولتی همدان ،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات