موزه منطقه‌ای هگمتانه نه تنها بخش بزرگی ازتپه تاریخی هگمتانه را برای همیشه نابود کرد بلکه هنگام خاک برداری به قنات‌های پرآبی برخورد که اگراین قنات‌ها را نجات می‌دادند، بخشی از هویت تاریخی شهر را حفظ کرده بودند اما این قنات‌ها با بتن‌ریزی مسدود شد.
فعالان مدنی درحوزه میراث فرهنگی از ابتدا با ساخت موزه درحریم و عرصه محوطه باستانی هگمتانه مخالف بودند. موزه ای که ساختن اش با خاک برداری وصخره برداری بخش بزرگی ازجنوب غربی هگمتانه در دولت قبلی آغاز شد، با وجود وعده‎هایی که برای تحویل زود هنگام داده شد تنها 2میلیارد تومان برای صخره برداری هزینه شد و پروژه تا اوایل دولت روحانی تعطیل شد تا این‌که  اوایل روی کار آمدن دولت فعلی بار دیگر اجرای طرح ازسر گرفته شد اما هنوز پیشرفت چندانی ندارد، با اینکه تاکنون حدو 7 میلیارد تومان هزینه شده است همچنان منتظر تغییرات معماری و اعتبار مالی است. 

به گزارش تابناک همدان، یکی ازمشکلات این پروژه بحث مکان‎یابی و استقرار آن بود. موزه منطقه‌ای هگمتانه نه تنها بخش بزرگی ازتپه تاریخی هگمتانه را برای همیشه نابود کرد بلکه هنگام خاک برداری به قنات‌های پرآبی برخورد که اگراین قنات‌ها را نجات می‌دادند، بخشی از هویت تاریخی شهر را حفظ کرده بودند اما  این قنات‌ها با بتن‌ریزی مسدود شد.

فعالان میراث فرهنگی همچنین به ارتفاع این موزه نیز بارها اعتراض کردند و خواستار کوتاه شدن ارتفاع موزه شدند اما گوش شنوایی دردوره مدیریت قبلی میراث وجود نداشت. درسفر اول سلطانی‌فر رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به استان همدان، نشست مشترکی با حضور استاندارهمدان و سلطانی فر برگزارشد. سلطانی فردرپاسخ به پرسش خبرنگاری قول داد 50 درصد از اعتبار ساخت موزه منطقه‎ای همدان را سازمان میراث فرهنگی از اعتبارات ملی تامین کند و محمد ناصر نیکبخت استاندار همدان نیز پرداخت 50 درصد دیگررا تقبل کرد تا از اعتبارات ملی وزارت کشور تامین کند اما با گذشت بیش از دوسال  پروژه پیشرفت چندانی نداشته است.

حضور دکتر محمدرضا کارگر مدیرکل اداره موزه‌ها و اموال منقول فرهنگی ـ تاریخی کشور در همدان اما جنبه‌های مثبتی برای این طرح برزمین مانده داشت. کارگرمسئله ارتفاع موزه را پیگیری کرد و گفت "یک یا دو طبقه از ارتفاع کم خواهد شد." همچنین تاکید کرد: "اعتبارات ملی این پروژه به زودی تامین خواهد شد." مدیرکل اداره موزه‌ها و اموال منقول فرهنگی ـ تاریخی کشوردراین گفت‎وگو وضعیت موزه منطقه‌ای همدان را تشریح کرد:

پیشرفت موزه منطقه‌ای همدان
 مدیرکل اداره موزه‌ها و اموال منقول فرهنگی ـ تاریخی با تشریح وضعیت موزه منطقه‌ای همدان می گوید: «موزه منطقه‌ای همدان که یکی از موزه‌های دوازده گانه منطقه‎ای کشور است، درمجموع از دو بخش تشکیل می‌شود یک بخش قسمت مخزن امن است و بخش دوم  قسمت موزه است. ما دربخش مخزن امن پیشرفت خوبی داشته ایم درواقع، حدود 70 درصد پیشرفت داشته ایم اما دربخش موزه‌ای پیشرفت چندانی نداشته‌ایم اگرهردو را جمع کنیم و تقسیم بردو کنیم حدود 45 درصد پیشرفت داشته‌ایم.»

دکتر محمدرضا کارگر با اشاره به دلایل کندی پیشرفت کار می گوید: «عدم پیشرفت موزه به خاطر وضعیت خود موزه بوده، ما همیشه فکر می کنیم موزه منطقه ای همدان از نظر مکان یابی مشکل داشته و ما بهتر از مکان فعلی را می‎توانستیم برای ساخت موزه درنظر بگیریم و انتخاب کنیم اما این انتخاب بدون مطالعه بود است.»

او همچنین به وضعیت قنات هایی که زیر بستر موزه وجود داشت اشاره کرده و می گوید:«حجم زیادی خاکبرداری صورت گرفته، باعث شده به سطحی که آب جریان دارد برسد و همین موضوع  نیز از مشکلات اجرای طرح به شمار می‌آید. این طرح دردولت قبل آغاز شده و ما ازنظر ساختاری با این پروژه مشکل داریم. ازطرفی هزینه و بودجه سنگینی دراین جا صرف شده و ما نمی توانیم به راحتی ازآن عبور کنیم پس ما باید فکر کنیم، ببینیم آیا ادامه کار به صرفه دولت هست یا از آن صرف نظر کنیم؟ هم شهر، هم سازمان میراث فرهنگی و اداره کل موزهها نیاز به موزه دارند اما باید منافع را درنظر بگیریم.»

کارگر با اشاره به چگونگی ادامه کار احداث موزه می گوید: «ساخت خود مخزن امن ادامه پیدا می کند و امسال به بهره برداری می رسد اما موزه با تغییراتی در ارتفاع و بنا ادامه خواهد یافت. سقفی که 5 طبقه درنظر گرفته شده بود یک یا دو طبقه کم خواهد شد که بر تپه تاریخی هگمتانه اشرافیت نداشته باشد.»

ارتفاع موزه کم می شود

یکی ازاعتراض های فعالان میراث فرهنگی دردوره قبل به موضوع  ارتفاع غیر مجاز موزه بود کارگر در این باره می گوید: «جدای از اعتراض های فعالان مدنی، ما نیز به این وضعیت اعتراض داریم درواقع اگر بتوانیم یک سطح منطقی تعریف کنیم می توانیم این طرح را به نتیجه برسانیم.»


با شرایطی که از سوی مدیران طرح مطرح می شود بنای موزه و پروژه کوچکترخواهد شد مدیرکل اداره موزه‌ها و اموال منقول فرهنگی ـ تاریخی کشور در مورد امکان جایگزین شدن فضای دیگر در مقابل آنچه از بنا کم می شود می گوید: «همیشه این امکان هست اما معمولا این مقدار زیربناها، هم براساس یک طراحی قبلی و کاربری تعریف نشده ازنظر ما موزه چندان متکی به گستردگی نیست و مسئله محتوا مهمتر است.»

کمبود موزه درهمدان
یکی از مسائل ما درهمدان نبود گنجینه مناسب است اوایل دهه 90 بیش از 8000 شی تاریخی را که نهادهای امنیتی ازقاچاقچیان گرفته بودند به اداره کل میراث  فرهنگی تحویل دادند این نگرانی اصلی فعالان مدنی از چگونگی نگهداری این آثار درنبود گنجینه مناسب همیشه بوده فکر این که آیا گنجینه موزه منطقه ای پاسخگوی نگرانی ها خواهد بود سوالی است که همواره مطرح بوده محمدرضا کارگر دراین باره می گوید: «درکل کشور ما مشکل مخزن داریم، استان همدان نیز با این مشکل مواجه است. من فکر می کنم، مخزن موزه منطقه ای همدان یکی ازبهترین مخازن امن کشور است که ساخته می شود و در صورت تکمیل و بهره برداری این کمبود برطرف خواهد شد.»

او در پاسخ به این پرسش که در شهرستان ها هم موزه استاندارد وجود ندارد برای شهرستان ها چه کار باید کرد؟ می گوید: «امروزه دیگر ایجاد موزه وظیفه سازمان میراث فرهنگی نیست، نهادهای دیگر از جمله شهرداری نیز می تواند وارد این حوزه شود مثلا شهرداری همدان می تواند، تاریخ شهر همدان را حفظ کند و موزه شهر را ایجاد کند. مردم باید دست به کار شوند، میراث و تاریخ خود را حفظ کنند و تمام سازمان ها، نهادها و وزارت خانه ها می توانند موزه ایجاد کنند، مثلا متولیان موسیقی می توانند موزه تاریخ موسیقی و موزه موسیقی را ایجاد کنند یا وزارت ورزش درحوزه ورزش نیز می تواند، تاریخ ورزش را درنظر بگیرد»

او همچنین به این پرسش که بحث کمبود اعتبار درکشور همیشه وجود دارد اما آقای سلطانی فر و استاندار همدان هردو قول دادند این کمبود را برطرف کنند چرا چنین اتفاقی نیفتاده است؟می گوید: «بله کمبود اعتبارمسئله همه گیر است و درسال های اخیر نیز بیشتر وجود داشته اما من فکر می کنم اگر ما پروژه ها را منطقی تعریف کنیم مشکل نخواهیم داشت و اگر حرکت کنیم و تصمیم نهایی را بگیریم کارها درست می شود استاندار هم همیشه قول همراهی و همکاری داده اند.»

طراحی شهری همدان پریشان است
کارگر وضعیت همدان را از نظر داشته های تاریخی مهم ارزیابی کرده و می گوید: «همدان یکی از شهرهای بسیار تاریخی ما است، با یک پیشینه معظم و طراحی شهری بسیار خوب در گذشته. اما طراحی شهری درسال های اخیر متاسفانه دچار پریشانی شده است، به نظر می رسد طراحی شهری دراین شهر بایستی با حساسیت بیشتر و خیلی مطالعه شده تر عمل کند، گسترش شهر را کنترل کند، بافت تاریخی که شناسنامه شهر و وجه تمایز شهر است حفظ کند چرا که روسازی و نوسازی چندان برای یک شهر ثروت محسوب نمی شود. وقتی ما یک بافت یا یک معماری را حفظ می کنیم، درواقع یک فرهنگ را حفظ می کنیم. وقتی یک زورخانه حفظ می شود به واسطه آن فرهنگ پهلوانی هم حفظ می شود اگر زورخانه نابود شود، شما فرهنگ پهلوانی را بدون معماری زورخانه ای نمی توانید داشته باشید.»

مدیرکل اداره موزه‌ها و اموال منقول فرهنگی ـ تاریخی در باره چگونگی ارتباط فرهنگ و گردشگری می گوید: «وقتی ما از فرهنگ نگهداری می کنیم درواقع ازهویت شهر نگهداری می کنیم. وقتی از هویت دفاع  می کنیم، از ارزش های پایدار مردم و شهر نگهداری می کنیم، این چیزی است که گردشگر دنبال می کند و هدف اصلی گردشگر است. این که یک جامعه با ویژگی های یادشده مورد مطالعه قرار می گیرد و توجه شود بسیار مهم است اگر این را از دست بدهیم، دیگر توجهی نمی¬شود در حالی که هویت با معماری و آثار مادی به جا مانده می تواند حفظ شود.»


کارگربا اشاره به برطرف کردن ترس و لرز بخش خصوصی برای ورود به مسئله موزه داری و مجموعه داری ادامه می دهد: «ما همه درخدمت بخش خصوصی هستیم درواقع برای بخش خصوصی  امتیازهای ویژه ای درنظر گرفتیم که برای یک مجموعه دار، مجموعه اش را ثبت کنیم و حمایت کنیم. درحفاظت، مرمت  و در معرفی کمک می کنیم. اگر موزه ایجاد کند کمک بلا عوض بدهیم درکنار موزه درآمد، بلیط فروشی، رستوران، فروشگاه  برگزاری نمایشگاه رانیز داشته باشد کمک های ما بلاعوض است و ما ترجیح می¬دهیم بخش خصوصی، مردم و نهادهای مستقل عمومی وارد عرصه شوند.»

روند طولانی ساخت موزه
مهندس علی مالمیر از روزی که درسمت مدیریت اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  استان منتصب شده، مسئله کمبود موزه را دراستان همدان پیگیری می کند؛ چه دربخش خصوصی و چه دولتی. او این روزها درگیر ساماندهی تعیین تکلیف موزه منطقه ای همدان است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی استان همدان با اشاره به وضعیت موزه منطقه ای همدان می-گوید: «روند ساخت موزه منطقه ای غرب کشوردرهمدان طولانی شده و درسال های اخیر تغییراتی را شاهد بوده، مشاورعوض شده، این موزه دارای ابهاماتی بوده که هنوز به بهره برداری نرسیده است. به همین دلیل درخواست ما این بود که با حضور دکتر کارگر موزه تعیین تکلیف شود.»

او ادامه می دهد: «باید توجه داشته باشیم، موزه ای که زخمی شده باید تعیین تکلیف شود. مخزن آن حدود 80 درصد پیشرفت داشته و موزه هم آماده ساخت است اما باید تعیین تکلیف شود. هم مخزن برای ما مهم است هم موزه منطقه ای همدان که وضعیت خوبی ندارد.»

 مالمیر با اشاره به تامین اعتبار ساخت موزه می گوید: «جلسه ای که با استاندارداشتیم نتیجه این شد که موزه منطقه ای که اعتبارات ملی دارد به صورت ملی دنبال شود و دکتر کارگرنیز معتقدند این موزه باید از طریق اعتبارملی پیگیری شود و استانداری و استان برای ایجاد موزه هایی که ردیف ملی ندارند کمک کنند، درشهرستانها موزه ایجاد کند و از بودجه های استانی تامین شود استاندار هم قول داند کمک کنند.»

تقویت موزه داری خصوصی
 او درادامه با تاکید برگسترش موزه داری خصوصی در استان می گوید: «موزه های بخش خصوصی از جمله زورخانه «همه کسی» از اولویت های ما است، اداره کل موزه ها هم مشتاق است در تامین تجهیزات بخش خصوصی کمک کند حتی کمک بلاعوض خواهد داشت اما ابتدا باید بخش خصوصی وارد شود و ما هم ظرفیت کارشناسی را دراختیار خواهیم گذاشت.»

مالمیر در پایان می گوید: «موزه مشاغل، موزه دبیرستان ابن سینا و موزه زورخانه «همه کسی» را نهادهای دیگر ایجاد کرده اند ما دربخش خصوصی ظرفیت بسیاری داریم اما مشکل اصلی ما این است که فضای مناسبی نداریم.»
http://www.tabnakhamadan.ir/fa/news/265137/%DA%A9%D9%84%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86


برچسب ها: تابناک ، میراث همدان ، محمدرضا کارگر ، موزه منطقه ای همدان ،

پنجشنبه 10 تیر 1395

قد موزه منطقه‌ای همدان آب می‌رود!

   نوشته شده توسط: حسین زندی    نوع مطلب :مطالب در خبر گزاری ها ،میراث فرهنگی ،

قد موزه منطقه‌ای همدان آب می‌رود!

سه شنبه ۸ تیر ۱۳۹۵
کد مطلب: 30798
چاپارسال به دوستان
 
قد موزه منطقه‌ای همدان آب می‌رود!
 
 
در حالی بیش از 4 سال از کلنگ‌زنی موزه منطقه ای همدان آن هم درعرصه تاریخی هگمتانه می‌گذرد که به علت جانمایی اشتباه نه تنها باید ارتفاع این موزه را از 5 به 3 طبقه کاهش داد بلکه با وجود قول‌های مسوولان میراثی و استانداری این موزه همچنان چشم‌به راه اعتبارات است تا بلکه از مرحله فونداسیون به مرحله بهره‌برداری برسد آرزویی که به نظر می‌رسد نه تنها در سال 97 محقق نخواهد شد بلکه با این روند باید چند دهه انتظاررا برای بهره‌برداری آن متصور شد.
مریم اطیابی-به گزارش معماری نیوز؛ اوایل سال 91 بود که از سوی اسدالله بیات -مدیر کل وقت میراث فرهنگی همدان-اعلام شد که احداث طرح موزه منطقه‌ای غرب کشور در سال 91 در شهر تاریخی و باستانی همدان آغاز می‌شود. احداث موزه منطقه ای غرب کشور با 15 هزار و 700 متر مربع زیربنا و در پنج طبقه در همدان از مصوبات دور نخست سفر هیات دولت احمدی‌نژاد بود که در عرصه تاریخی هگمتانه کلنگ احداث آن زده شد.با این اقدام دربدترین نقطه ممکن یعنی در ضلع جنوب غربی عرصه هگمتانه خاکبرداری و صخره‌برداری برای ساخت موزه انجام شد که هزینه‌ای بالغ بر 2 میلیارد تومان در برداشت. افزون بر این که بخشی از عرصه تاریخی تپه هگمتانه تخریب شد، چند قنات زیر محوطه نیز از بین رفت. این اقدامات از دوره مدیریت بیات بر میراث فرهنگی همدان آغاز شد و  در دروه‌های  مدیریت بعدی با بتن‌ریزی و... ادامه یافت اما در نهایت در اواخر دولت دهم کار تعطیل شد. این در حالی بود که صخره‌برداری انجام شده بود و بخشی از فونداسیون هم ریخته شده بود تا این که در سفر نخست مسعود سلطانی فر– رییس  سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در دولت یازدهم- به همدان که استاندار نیز او را همراهی می‌کرد، وی در پاسخ به پرسش اصحاب رسانه مبنی بر تصمیم سازمان میراث در مورد وضعیت این موزه منتج به پیگیری وی از سروش مقدم – مدیرکل وقت میراث فرهنگی همدان- شد و در آن سفر نجفی دستور داد که 50 درصد هزینه ساخت این موزه را سازمان مرکزی متقبل شود و 50 درصد هزینه را نیز استانداری تقبل کند. استاندار نیز با این کار موافقت کرد.حسین زندی- فعال میراث فرهنگی همدان-  ضمن ارائه این توضیحات به خبرنگار معماری نیوز می گوید: اما از آن زمان تا کنون چندان کاری انجام نشده است . فقط بخشی از اقدامات گنجینه انجام شده است و ادامه کارها منوط به دریافت اعتبارات شده است. اکنون نه استاندار باقی هزینه را تقبل کرده و نه رییس فعلی سازمان میراث فرهنگی.
این موزه چقدر بودجه می‌خواهد؟

به گزارش معماری نیوز، پیش از این سروش مقدم – مدیرکل وقت میراث فرهنگی همدان-  در 27 اردیبهشت 94 با بیان اینکه برای بازگشت آثار ارزشمند همدان باید منتظر افتتاح موزه منطقه‎‌ای غرب کشور باشیم، اظهار داشت: عملیات اجرایی موزه منطقه‌ای غرب کشور در حال اجراست ولی اعتبارات فعلی پاسخگوی نیاز آن نیست.

وی با بیان اینکه اعتبارات سالانه این پروژه بسیار اندک است، عنوان کرد: در حال حاضر مخزن موزه بیش از 80 درصد و ساختمان پروژه نزدیک به 10 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که امیدواریم عملیات اجرایی مخزن امسال به اتمام برسد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان همدان با اعلام اینکه تاکنون برای این پروژه نزدیک به 4 میلیارد و 500 میلیون تومان هزینه شده است، گفت: برای اتمام این پروژه 20 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که براساس توافق صورت گرفته، 50 درصد این اعتبار توسط سازمان میراث فرهنگی و مابقی توسط استان تامین اعتبار می‎شود.سروش مقدم با بیان اینکه مشکل اصلی این پروژه کمبود اعتبار است، اظهار داشت: اگر اعتبار موردنیاز برای اتمام این پروژه به موقع تامین شود می‎توان اعلام کرد که موزه منطقه‎ای غرب کشور سال 97 به بهره‎برداری می‎رسد.

همچنین بهرام توتونچی- معاون میراث فرهنگی استان همدان- نیز  در 15 بهمن 94 گفت: موزه منطقه‌ای همدان همچنان در انتظار اعتبار 300 میلیون تومانی برای اتمام کار است. قسمت «موزه» این پروژه پیشرفت 25 درصدی داشته و تنها در حد پی و فونداسیون اجرا شده که به دنبال اخذ اعتبار برای فعال شدن پیمانکار در آن هستیم.

از سویی در اردیبهشت 92 نیز علیرضا ایزدی -مدیرکل وقت میراث فرهنگی همدان- نیز اظهار کرد: در حال حاضر گنجینه این موزه در مرحله احداث سقف است که با وجود استحکام مطلوب، پیشرفت خوبی ندارد به طوری که گنجینه آن پیشرفت 80 درصدی و ساختمان موزه 15 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

ایزدی با اشاره به اعتبار در نظر گرفته شده برای این موزه، آن را زمان‌بر دانست و گفت: با توجه به وضعیت اقلیمی همدان، مدت کار کردن در همدان به لحاظ جوی محدود است؛ امسال 842 میلیون تومان برای آن در نظر گرفته شده اما برآورد کلی هزینه احداث موزه 12 میلیارد تومان است.

وی در آن زمان از وجود 13 هزار شی در گنجینه همدان خبر داده بود.
 
به گزارش معماری نیوز؛ ظاهراً کمبود بودجه و اعتبار تنها مشکل موزه منطقه‌ای غرب کشور و آمار ضد و نقیض در مورد آن نیست. بلکه ساخت این موزه در عرصه هگمتانه با مشکل ارتفاع و تعرض به حریم منظری و... هم مواجه است.
موزه‌ای که قدش کوتاه می‌شود

حسین زندی در این باره می‌گوید: قرار بود در عرصه هگمتانه یک ساختمان 5 طبقه ساخته شود که ساخت موزه با چنین ارتفاعی در عرصه تاریخی و باستانی هگمتانه فاجعه خواهد بود  و با مخالفت جدی دوستداران  و کارشناسان میراث فرهنگی رو به رو شد.وی با اشاره به سفر چند ماه پیش حمیدرضا کارگر - مدیر کل اداره موزه‌ها و اموال منقول فرهنگی تاریخی- و قول وی مبنی بر کاهش ارتفاع موزه اظهار می‌کند: مدیر کل  موزه‌ها قول داد که ارتفاع موزه 3 طبقه شود اما در عین حال ایشان نیز بر مکان‌یابی اشتباه تأکید دارد.

این فعال میراث فرهنگی درعین حال بر ضرورت ایجاد موزه همدان تأکید می‌کند و می‌افزاید: تنها موزه‌ فعلی اشیا تاریخی همدان موزه هگمتانه است که یک مدرسه قدیمی مربوط به دهه 30 خورشیدی است که روی آن مرمت‌هایی انجام شده و به موزه فعلی اشیا تاریخی همدان تبدیل شده است. حتی در دوره مدیریت –علیرضا ایزدی- دستبردی هم به این موزه زده شد. بماند که در حال حاضر هم اگر همدان دچار لزله شود نخستین جایی که صد درصد تخریب خواهد شد همین موزه خواهد بود.

وی با اشاره به این که در طول 90 سال اخیر فعالیت‌های باستان‌شناسی گوناگونی در همدان انجام شده و اثار ذی‌قیمت فراوانی در این منطقه وجود دارد، اظهار می‌کند: بنابراین همدان نیاز مبرم به موزه دارد و خواسته همه دوستداران میراث فرهنگی و کارشناسان این است که موزه همدان هرچه سریعتر راه‌اندازی شود.

این فعال میراث فرهنگی معتقد است هرچند دیگر نمی‌توان برای این بخش از عرصه هگمتانه و صخره‌های آن کاری انجام داد اما می‌توان این مکان فعلی در عرصه هگمتانه را تبدیل به گنجینه منطقه‌ای کرد.او به ضبط 8 هزار شی از قاچاقچیان در اوایل دهه 90 توسط نهادهای امنیتی و تحویل آن به اداره  کل میراث فرهنگی همدان اشاره می‌کند و می‌گوید: 8 هزار شی خود قابلیت ایجاد یک موزه دارد. بنابراین مکان فعلی را تکمیل و تبدیل به گنجینه منطقه‌ای کنند و برای موزه همدان یک جای جدید در نظر بگیرند که خارج از حریم هگمتانه و آثار تاریخی باشد اما در عین حال دسترسی همگان به آن آسان باشد.

وی با اشاره به تأکید استاندار بر گردشگری، وجود یک موزه در خور اشیا تاریخی همدان را بسیار مهم عنوان می‌کند و می‌گوید: خودمان را گول نزنیم واقعیت این است که همدان به عنوان یک گلوگاه تاریخی در ایران فاقد یک موزه استاندارد است. تنها موزه استاندارد همدان موزه تاریخ طبیعی آن است. پس یادمان باشد همدان به ضرورت و فوریت هم به گنجینه و هم موزه نیاز مبرم دارد. اما ارتفاع دادن به ساختمان فعلی هم نوعی تجاوز به حریم هگمتانه است.

زندی ادامه می‌دهد: از سویی هر چند با بتن‌ریزی‌ها قنات را کور کردند اما احیا قنات بسیار مهم است. همدان روزگاری 1100 قنات داشته است. همه قنات‌های آن قابل احیا شدن نیست اما قنات‌های هگمتانه قابل احیا است. بنابراین باید مسوولان ارشد شهر و میراث توجه جدی به این مقوله نیز بکنند.


به گزارش معماری‌نیوز؛استان همدان دارای 11 موزه است، که از این تعداد هفت موزه در شهر همدان و چهار موزه در شهرستان‌‌های این استان قرار دارند.موزه‌های تاریخ طبیعی همدان، هگمتانه، بوعلی‌سینا، دفاع مقدس، ‏موزه سفال، نظری، حمام قلعه، مفاخر و مشاهیر همدان و صنایع دستی همدان موزه‌های شهر همدان هستند.
 http://memarinews.com/fa/doc/news/30798/%D9%82%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF


برچسب ها: موزه منطقه ای همدان ، میراث فرهنگی همدان ،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic