چالش‌های آمار گردشگران نوروزی در گفت‌وگو با مدیرکل میراث فرهنگی استان؛

 مسابقه آمار منجر به تصمیم‌گیری نادرست می‌شود

منظر دیگر این است که مدیران برای ارزیابی آمار گذشته و حال دچار اشتباه می شوند یعنی شما امروز بر اساس آمار درست تصمیم می گیرید اما وقتی می خواهید با گذشته ای که بر روی آمار غلط استوار است مقایسه کنید نمی توانید به نتیجه مطلوبی برسید. این گرفتاری را داشته ایم و متاسفانه تصمیم گیری ها را دچار اشتباه و چالش کرده است.
به گزارش همدان پرس؛ در یک دهه گذشته مدیران ارشد استان تلاش کرده اند کارنامه ضعیف خود درایجاد زیرساخت و جذب گردشگر راپشت آمارها پنهان کنند آمارهایی که گاهی با اغراق از رشد زیاد ورود گردشگر به استان خبر می داد اما در واقعیت چنین چیزی مشاهده نمی شد نه تنها خدمات بیشتری به مسافران همیشگی داده نمی شد بلکه هیچ تاثیری برمعیشت واقتصاد ساکنان استان همدان نداشت. 

این روند حتا در دولت تدبیروامید نیز ادامه داشت و با این که رئیس جمهوراز روزهای آغاز به کار دولت  به توسعه گردشگری استان تاکید کرد اما مدیران ارشد استان  نتوانستند به سفارش او جامه عمل بپوشانند و تنها آمارهای غیرواقعی ارائه شد. بارها فعالان مدنی و کارشناسان گردشگری از غیرواقعی بودن آمارها انتقادکردند منتقدان می گفتند آمارهای ارائه شده درسال های گذشته جنبه تبلیغاتی داشته است.

سال 1395 اولین باری بود که در ستاد اسکان استان، نمایندگان تشکل های غیردولتی حضور داشتند و بر ارائه آمارها نیز نظارت می کردند. 

پس از تعطیلات نوروز مدیران میراث فرهنگی وگردشگری استان آماری را ارائه کردند مبنی براین که تعداد گردشگران نوروزی درهمدان و اقامت مسافران نسبت به گذشته رشد چندانی نداشته است. 

بنا بر گفته فعالان مدنی در حوزه گردشگری استان آمار سال 1395 نسبت به  سال های گذشته واقعی بود اما ظاهر برخی رسانه ها و مسئولان ارشد دوست دارند آماراغراق آمیز بشنوند،هرچند غیر واقعی باشد.

برخی رسانه ها ازپایین آمدن تعداد گردشگران همدان نسبت به مدت مشابه درسال گذشته انتقاد می کنند و آمار سال 1395همدان را با افزایش آمار گردشگران استان هایی مانند کرمانشاه مقایسه می کنند درحالی  آمارهای ارائه شده در استان براساس داده های ثبتی بوده و دخل و تصرفی درآن نمی توان صورت داد اما ممکن است آمار استان های دیگر براساس برآوردهای متداول که درصد خطای بیشتری دارد ارائه شده باشد. برای روشن شدن چگونگی  آمارگیری گردشگران استان گفت و گویی با علی مالمیرمدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان  انجام داده ایم که در پی می آید؛ 

مهم ترین کاربرد آمار گردشگران در تداره مطبوع شما چیست؟
ابتدا باید ببینیم اساسا فلسفه آمار چیست. آمار باید داده هایی را ارائه کند که این داده ها منتهی به اطلاعات شوند تا مبنای تصمیم گیری قرار گیرد اگر آمارها غلط باشند، داده ها اشتباه باشد، تبدیل اطلاعات دچار خطا می شود وبا یک ضریب بالا تصمیم گیری ها هم غلط خواهد بود.

فکر می کنید در سال های گذشته آمارها مبنای تصمیم گیری مدیران قرار گرفته است؟
نکته ای که درزمینه آمار به ویژه درهشت یا نه سال گذشته رخ داد انحراف درتهیه و ارائه آمار بود. آمارهایی مبنای ارزیابی عملکرد مدیران قرارگرفت که این آمارها خود سبب انحراف تهیه آمار شد بدین معنا که مسابقه ای دردستگاه های مختلف دولتی بین بخش های مختلف پدید آمد که آمار نادرست و با صحت کم ارائه کنند این مسابقه آمار باعث شد از دو منظر تصمیم گیری دچار چالش شود یکی این که که آمار درستی ندارید که بر اساس آن تصمیم گیری کنید منظر دیگر این است که مدیران برای ارزیابی آمار گذشته و حال دچار اشتباه می شوند یعنی شما امروز بر اساس آمار درست تصمیم می گیرید اما وقتی می خواهید با گذشته ای که بر روی آمار غلط استوار است مقایسه کنید نمی توانید به نتیجه مطلوبی برسید. این گرفتاری را داشته ایم و متاسفانه تصمیم گیری ها را دچار اشتباه و چالش کرده است.

پس آمارها در رفع موانع هم موثر هستند؟
بله، در نظر بگیرید بیماری به آزمایشگاه پزشکی مراجعه می کند می خواهد نتیجه آزمایش درستی ارائه شود و کم خطاترین شاخص ها از وضعیت سلامت فرد ارائه شود هیچ کس از متولیان آزمایشگاه نمی خواهد که به طور مثال چربی خون اش را چند درصد بیشتر بنویسد و یا فشار خونش را کم اعلام کند ما  برای اینکه درد را در حوزه گردشگری درست تشخیص دهیم باید دنبال آمار درست در این حوزه باشیم.

این آمار چه تاثیری برارائه خدمات بر گردشگران داشته است؟
یکی از بررسی های نظامی آماری تحلیل آمار است در سال جاری این برنامه را به شهرستان ها نیز اعلام کرده ایم که آمارها را با تحلیل ارائه کنند ما باید این توانایی را داشته باشیم که تحلیل ارائه کنیم تا بتوانیم به صحت ارزیابی ها امیدوار باشیم و بر اساس آن برای خدمات دهی تصمیم بگیریم.

مخاطب شما با پیشینه ای که از مدیران قبلی دارند چگونه تشخیص دهند آمار شما درست است؟
گاهی می توان بازخوردی گرفت که آمار درست است یا خیر. ما دوگونه آمار داریم یکی آمار ثبتی  که براساس هر تراکنش ثبتی انجام می گیرد مانند آمار زاد و ولد که در جایی ثبت می شود و درصد خطای پایینی دارد و دیگری آمار«برآوردی است» که با فرض های مختلف می توان برآوردهای گوناگونی بدست آورد مثلا در حوزه گردشگری با یک فرض خوش بینانه می توان یک آمار بزرگی تولید کرد، می توانیم از روی تعداد خودروهایی که زمان نوروز وارد همدان می شوند بگوییم 60 درصد این خودروها گردشگرند که به طور متوسط هرکدام 4 سرنشین دارد این یک آمار برآوردی است یا اگر بگوییم هرخودرو یک سرنشین دارد آماری کم شمارتر بدست می آوریم. آمار برآوردی این گونه است.

مقایسه آماراستان های دیگر را چگونه ارزیابی می کنید؟
اگر ما تحلیل نکنیم که مثلا وقتی آمار ارائه شده توسط استان کرمانشاه را با همدان مقایسه می کنیم  متوجه نباشیم که آیا هردو آمار بر اساس داده های ثبتی است یا یکی ثبتی و دیگری برآوردی است؟ اگر برآوردی است آیا جنس فرض ها یکی است و قابل مقایسه است؟ دقت کدام بیشتر است به نتیجه درستی نمی رسیم و بیشتر دچار سوء تفاهم می شویم.

چگونه می توان به صحت آمارهای مقایسه ای دست یافت؟
شاخصه های مختلفی وجود دارد. وقتی می گوییم 3میلیون گردشگر وارد یک استانی می شود این ها اگر هریک 3 مورد از جاذبه های دیدنی بازدید کرده باشند 9میلیون بلیت اماکن تاریخی فروخته می شود آیا چنین اتفاقی افتاده است؟ و یا با برآورد میزان تغییر مصرف نان یک شهر می توان آماری  تقریبی بدست آورد.

زیرکی هایی که مسئولان درسال های گذشته داشتند مثلا در سه برابر شدن آمار گردشگران خارجی چه کمکی به توسعه گردشگری استان می کند؟
میران درآمد شاخص مهمی است و هدف اصلی ما از توسعه گردشگری نیز همین است  از مقایسه این شاخص با گذشته می توان به میزان رشد آن دست یافت. وقتی می گویند یک میلیون ششصد هزار نفر مسافر ورودی به استان داریم اما تحلیل نمی کنند چه تعداد از این افراد در استان اقامت کرده اند، عبور کرده اند چقدرهزینه کرده اند چقدر هزینه داشتند دردی را دوا نمی کند.

در تهیه و ارائه آمار امسال از چه روشی استفاده کردید؟
ما در نوروز امسال به آمار ثبتی پرداختیم مثلا تعداد اقامت را در نظر گرفتیم. اقامت یعنی فردی رفته تخت اجاره کرده، هزینه پرداخت کرده و از تخت استفاده کرده است. حال این تخت و اقامت ممکن است در هتل، متل، مسافرخانه یا خوابگاها و اقامت گاهای آموزش پرورش باشد. آمار اقامت ما روزبروز ارائه شده که تقریبا برابر سال گذشته است یعنی میزان درآمد ما اگر افزایش قیمت را در نظر نگیریم برابر با سال گذشته است و رشد چندانی نداشته است. مورد بعد تعداد بازدیدهای ما از اماکن تاریخی و طبیعی بوده که گردشگر بلیت خریده و وارد سایت شده است. طبیعتا تعداد بازدید کننده از تعداد اقامت بیشتر است چون ممکن است یک نفر چند مورد از جاذبه های استان بازدید کند.

چه تغییری درتعداد بازدیدها داشتید؟
در نوروز امسال نسبت هر نفر بازدید به تعداد اقامت 2/7 است یعنی هر نفر دو هفت دهم بازدید داشته است این شاخص باید از یک بزرگتر باشد و هرچه تعداد بازدی بیشتر شود بدین معنی است که  روزهای اقامت افراد بیشتر بوده است. اگر استانی آماری ارائه کند و بگوید تعداد اقامت ما بیشتر از تعداد بازدید کنندگان است بدین معنی است که آمار غلط است.

چقدر از آمار «برآوردی» که اشاره کردید در نوروز امسال استفاده کردید؟
ما در آمار تلاش کردیم آمار برآوردی را حذف کنیم مثلا آماری که گفته می شود حدود 15 درصد گردشگران را در برمی گیرد و جزء آمار برآوردی است ما لحاظ نکردیم کسانی که در خانه مسافرهای ثبت نشده و غیر مجاز اقامت می کنند و یا کسانی که در منازل فامیل ساکن هستند در آمار امسال نیامد و آمار ما واقعی بود.

----------------
حسین زندی
----------------


برچسب ها: همدان پرس ، میراث همدان ،

به بهانه نمایش سوء تفاهم صورت گرفت؛

 گفت وگو با استاد نصرالله عبادی پدرتئاتر نوین همدان

نمایش سوء تفاهم نوشته آلبر کامو از 6 بهمن به مدت 15 شب در سالن پلاتو مجتمع آوینی همدان به روی صحنه رفته است | یکی از شاخصه های این نمایش، حضور استاد نصرالله عبادی پدرتئاتر نوین همدان به عنوان بازیگراست که در نهمین دهه زندگی خود بازی متفاوتی را ارائه می کند نصرالله عبادی بیش از 7دهه تجربه بازیگری، نویسندگی و کارگردانی در همدان دارد.
به گزارش همدان پرس؛ نمایش سوء تفاهم نوشته آلبر کامو از 6 بهمن به مدت 15 شب در سالن پلاتو مجتمع آوینی همدان به روی صحنه رفته است. 

یکی از شاخصه های این نمایش، حضور استاد نصرالله عبادی پدرتئاتر نوین همدان به عنوان بازیگراست که در نهمین دهه زندگی خود بازی متفاوتی را ارائه می کند. 

نصرالله عبادی بیش از 7دهه تجربه بازیگری، نویسندگی و کارگردانی در همدان دارد. حضور این هنرمند پیشکسوت در این نمایش بهانه ای برای این گفت وگو شد.

چه شد که بار دیگر به صحنه تئاتر برگشتید؟
آقای سهراب نیک فرجاد تماس گرفتند و گفتند نقشی دراین نمایش هست و من خود ایشان را وکیل قرار دادم و گفتم نمی توانم تصمیم بگیرم و با پیشنهاد ایشان پذیرفتم.

نقش شما در این نمایش چیست؟
قدیم ها درتئاتربرخی ها  نقشی را برعهده می گرفتند که به آن «نقش مردی» گفته می شد  

«نقش مردی» در واقع آزمایشی بود برای کسانی که علاقمند بودند بیایند به کار بازیگری و تئاتر. یک بار در یک نمایش دوستی، بسیار علاقمند بود که سر صحنه بیایدو بازی کند، یک نقشی داشتیم که فردی می آمد و پیرمردی را کول می کرد و از یک سوی صحنه به سوی دیگری می برد این دوست آن قدر علاقمند بود که یک «سور» یا هدیه ای به بازیگر این نقش داده بود تا به جای بازیگر ما پیرمرد را درهنگام اجرای تئاتر خودش حمل کند. خیلی جاها این نقش مردی وجود داشت و من هم در نمایش سوء تفاهم نقش مردی دارم.

چه کار می کنید؟
شخصیتی را دارم که فرد مرموزی است و اصلا دیالوگ ندارد  تنها حرکت است. البته دوستان سوری به من نداده اند.

یعنی از نقشتان در این نمایش رضایت ندارید؟
می دانید این موضوع را نمی توان کتمان کرد که من از حضور در این نمایش احساس غبن نمی کنم دیگران، تماشاچیان وهرکس درمورد من هرنظر و ظن مثبت یا متفی دارد در جای خود محفوظ است اما برای من واقعا لذت بخش است که بازهم در صحنه ای با تماشاچی هایی که با آن ها انس گرفته ام، هستم این با مردم بودن برای من بسیار لذت بخش است.

بازخورد کارهای شما در جامعه چگونه است؟ 
گاهی وقت ها که برای خرید یا کاری به بیرون از خانه می روم، افرادی احوالپرسی می کنند و می گویند مرا می شناسی؟ می گویم نه متاسفانه. می گوید فلان تماشاخانه یا فلان نمایش یادت هست؟ این ها یک نیرو و انرژی خاصی به من می دهد. حال که چهره در چهره تماشاگر هستم برای من بسیار با ارزش است و این لذت برای من کافی است.

اهالی تئاتر همکاری با شمار را یک سرمایه و تجربه گران بها می دانند نگاه شما به این قضیه چگونه است؟
آنچه همکاران تئاتری من و دیگران در مورد من فکر می کنند مقوله جدایی است و خود من آن لذت واقعی که یک لذت معنوی است از صحنه می برم.

خیلی از افرادی که سال های دور تئاتر می دیدند و دوستاران قدیمی تئاتر هنوز انتظارحضور پیشکسوت ها را بر روی صحنه می کشند حضور شما چه تاثیری بر آشتی مردم با تئاتر دارد؟
البته این برداشت ایشان است و اگر چنین مساله ای در کانون فکری ایشان برای حضور من و امثال من بوده حداقل یکی از آنان جامه عمل پوشیده و من روی صحنه هستم حال آنها چه خواهند کرد و چه پاسخی به حضور من خواهند داد، آیا در این شب در سالن حضور خواهند داشت؟ البته همانطور که گفتم همشهریانم همیشه به من لطف دارند.

این چهره در چهره شدن چه ویژگی هایی دارد؟
جدای از لطف این دوستان، در شب های نمایش این تماشاچی است که خود را نشان خواهد داد. لااقل اگر ما چیزی تجربه نکرده باشیم این تجربه را از تماشاگر آموخته ایم که نگاه او چه می گوید، حرکت و رفتارش چه می گوید، خوب است، بد است، طعنه آمیزاست یا بیراهه رفته ایم این ها را بدون این که حرفی بزند از حرکت اش متوجه می شویم و به ما القا می کند. همچنان آیا کارمن هم توانسته، آنچه منظور متن بوده را به آنها القا بکند. هرچند به زعم خودم کارم را انجام داده ام اما از این تاثیر فعلا بی خبرم.

فضای تمرین ها چگونه بود؟
تمرین ها بی نهایت جالب است هرچند نقش من حرکت های به ذهن سپرده ای دارد و به سان رباطی آمدورفت می کند اما من از حرکت و بازی همراهانم لذت می برم.

اینکه چهارنسل تئاتر همدان در کنارهم بازی می کنند و حضوردارند چه تاثیری می تواند در الگوپذیری سایر گروهای تئاتری داشته باشد؟
به نظر من کم هست. باید خیلی بیشتر حتی علاقمندان و افرادی که در لیست تئاتر همدان هستند،بیایند و تبادل افکار و اندیشه داشته باشند. دادن و ستاندن فرهنگ خود به خود عامل پیشرفت فرهنگ است  پس خیلی بیشتر و برتر با تفکری عمیق تر برای کسب تجربه، چه در برنامه و چه خارج از برنامه لازم است حضور داشته باشند و ارتباط بگیرند. اگر چنانچه این ارتباط نباشد و هرکس راه خودش را برود یک جدایی، تفرقه و انشقاق به وجود می آید که حاصل مثبتی ندارد.

----------------
حسین زندی
----------------


برچسب ها: همشهری همدان ، همدان پرس ، نصرالله عبادی ، تئاتر همدان ، پدرتئاتر نوین همدان ،

با وجود رصدخانه ابن صلاح همدانی؛

 همدان می تواند به یکی از جاذبه های گردشگری علمی تبدیل شود

فعالان حوزه ستاره شناسی در همدان معتقدند همدان ظرفیت بالایی در زمینه ستاره شناسی دارد با وجود رصدخانه ابن صلاح همدانی و علاقمندان بسیار، این استان می تواند به یکی از جاذبه های گردشگری علمی تبدیل شود | خطی نورانی كه در عرض چند ثانیه ناپدید شده و برای چند لحظه چنان شور و هیجانی در وجود افراد ناظر ایجاد می كند كه صدای فریادشان بلند می شود.
به گزارش همدان پرس؛ بارش شهابی پنج شنبه گذشته بهانه ای شد تا تعدادی از علاقمندان علم ستاره شناسی و منجمان آماتور استان همدان گردهم آیند و برنامه جذاب و مهیجی را درکنار یک دیگر تجربه کنند.

فعالان حوزه ستاره شناسی در همدان معتقدند همدان ظرفیت بالایی در زمینه ستاره شناسی دارد با وجود رصدخانه ابن صلاح همدانی و علاقمندان بسیار، این استان می تواند به یکی از جاذبه های گردشگری علمی تبدیل شود.

خطی نورانی كه در عرض چند ثانیه ناپدید شده و برای چند لحظه چنان شور و هیجانی در وجود افراد ناظر ایجاد می كند كه صدای فریادشان بلند می شود. 

اگر تجربه رصد این پدیده را در جمع منجمان آماتور داشته باشید از این صحنه ها فراوان دیده اید اما به راستی بارش شهابی چیست؟ معمولا پس از عبور دنباله دارها بر اثر تابش پرتو های خورشید و افزایش دمای سطحی، ‌ذراتی از پیكره این اجرام جدا شده و توده ای از غبارو ذرات ریز را در فضا به جا می گذارند. زمین در گردش سالیانه خود به دور خورشید گهگاه از درون این توده ها عبور می كند، این ذرات با برخورد به لایه های فوقانی جو یونیزه شده، می سوزند و ردی نورانی در آسمان به نمایش می گذارند؛ به این نور ایجاد شده شهاب و هنگامی كه گروهی از آنها در آسمان دیده شوند اصطلاحا پدیده بارش شهابی اطلاق می شود.

بارش شهابی برساووشی یكی از مهم ترن بارشهای سالیانه است و به دلیل قرار گرفتن اوج بارش در نیمه امرداد و میانه تابستان موقعیت رصد بسیار خوبی دارد كه هرساله تعداد بسیاری از منجمان و علاقمندان به علم نجوم را به زیر آسمان تاریك می كشاند.

توده برساووشی كه از دنباله دار سویفیت – تاتل به جا مانده است از اواخر تیرماه آغاز و تا ابتدای شهریور ادامه دارد كه در 22 امرداد به بالاترین تعداد بارش شبانه می رسد.

موسسه غیر دولتی ریتون مهر اكباتانا با مجوز رسمی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در سال 1392 با برگزاری رصد بارش شهابی برای اولین بار در سطح استان، كاروانسرای عباسی واقع در روستای تاج آباد را به عنوان اولین كمپ رصدی غرب كشور معرفی و افتتاح کرد. با توجه به علاقه مندی افراد، این موسسه برای سومین سال پیاپی برنامه رصد بارش شهابی برساووشی را در روز پنج شنبه 22 امرداد سال 1394 با همكاری شركت آسمان شب الوند برگزار کرد.

به گفته یکی از فعالان حوزه نجوم در همدان هدف از برگزاری این گونه برنامه ها ترویج علم نجوم و همچنین معرفی جاذبه های گردشگری استان همدان به مردم خوب ایران است. 

جلال اسکندری یکی از برگزار کنندگان این برنامه گفت: با توجه به پتانسیل های بالای استان همدان در زمینه گردشگری، نیاز و جای خالی توریست علمی در سطح استان بسیار محسوس است.

همدان به دلیل ارتفاع قابل ملاحظه از سطح دریا و همچنین كوهستانی بودن، از شرایط رصدی قابل قبولی برخوردار است.بالا بودن تعداد شبانه روز صاف و بدون ابر و همچنین پایین بودن میزان آلودگی هوا نسبت به سایر شهرهای بزگ از جمله پارامترهای بارز رصدی استان همدان است.

او همچنین گفت: بافت نسبتا قدیمی شهر، غنی بودن استان از لحاظ ابنیه تاریخی و همچنین شرایط بكر گردشگری علمی از جمله نجوم می تواند سیل مسافران را به استان روانه كند. برنامه های نجومی كه جمعی از منجمان آماتور در طی چند سال گذشته در همدان برگزار كرده اند از جمله ی این تلاش ها است امید آن می رود مسئولان و دست اندركاران بیشتر از پیش در این زمینه فعالیت داشته باشند.

--------------------
حسین زندی
--------------------
http://www.hamedanpress.ir/?p=news&i=1&g=2&e=8125&title=%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%85%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%20%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C%20%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%20%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84%20%D8%B4%D9%88%D8%AF


برچسب ها: همدان پرس ، نجوم در همدان ،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic